Nauczanie języka ukraińskiego

Pismo dyrektora szkoły prowadzącej Międzyszkolny zespół nauczania języka ukraińskiego informujące o uzyskanej ocenie – pismo przekazywane jest do szkoły macierzystej ucznia i na tej podstawie zamieszczane są oceny do arkusza ocen i wpisywane na świadectwo szkolne

Pobierz

Nauka języka lub w języku mniejszości może się odbywać na wszystkich poziomach nauczania – w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Jest ona organizowana przez dyrektora placówki na zasadzie dobrowolności, na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

Pobierz


Wstecz

» Sprawozdania

Dalej

» Nasze programy

Kontakt

E-mail: prosvita@o2.pl
WWWW: www.prosvita.org.pl

Fundacja Prosvita
78-600 Wałcz
ul. Okulickiego 10-14/12
Polska

KRS 0000563332
Data wpisu: 30.06.2015
NIP 765-169-15-98
REGON 36189517000000

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Wałczu
ul. Kościuszkowców 11
78-600 Wałcz
Nr rachunku:
34 2030 0045 1110 0000 0411 1420

Spotkania z kulturą ukraińską

Jak każde działanie, także i to wynikło z pewnej potrzeby. Cóż – każda mniejszość narodowa ma utrudniony kontakt ze swoją duchową Ojczyzną – nawet w dobie Internetu. To potrzeba numer jeden.

W czasach, kiedy dochodziło do organizacji pierwszych koncertów, ujętych później we wspólne ramy „Spotkań…” (a były to lata dziewięćdziesiąte ubiegłego (!) wieku) w Wałczu działał ukraiński dziecięcy zespół pieśni i tańca „Wesełka”...